Flora local

La recuperació de la flora local va ser una de les primeres activitats de VAMMA, concretament es va iniciar amb la malva òlbia (Lavatera olbia), l’aloc (Vitex agnus-castus) i la ginesta (Spartium junceum). Actualment, VAMMA s’ha concentrat fonamentalment en l’aloc, però manté al seu viver un ventall d’espècies locals d’interès.  L’any 2009, VAMMA va instal·lar un nou viver i posteriorment el va ampliar per donar cabuda a noves espècies autòctones d’estalvi d’aigua.

 VAMMA ha aconseguit despertar l’interès per la recuperació dels alocars, abans tan freqüents a les nostres rieres. Cada cop hi ha més municipis que en demanen i cada cop també, hi ha més mestres i responsables d’esplais que volen que els nens col·laborin i participin en la recollida de grana per fer planter, així com a plantar i tenir-ne cura.

Duem a terme plantades amb les diferents escoles i entitats que ho solicitin, aprofitant per fer difusió de la importància de preservar la flora local al nostre territori i col·laborant en el manteniment de les plantes un cop transplantades al seu lloc definitiu.

 Viver de l’entitat

 

Aquí podeu trobar la Guía de plantes que reproduïm.

background: white;